Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system designat för att återskapa resurser om och om och om igen –precis som i naturen, vilket är dess förebild. I naturen finns inget avfall utan allt tas tillvara och blir näring i nästa led.

I en cirkulär ekonomi används resurser så optimalt som möjligt, utan att förbrukas. För att det ska vara möjligt behöver aktörer samverka på ett smart sätt, och det över alla branscher och sektorer och gäller alla typer av organisationer och storlek.

Teknisk och biologiskt kretslopp

Digitalisering, design, förnybar energi, teknikutveckling, funktionsförsäljning och samarbeten i hela värdekedjan är viktiga möjliggörare för cirkulära tjänster och produkter, och nya affärsmodeller kommer växa fram.

Det bygger också på två kretslopp; ett tekniskt och ett biologiskt. Inom dessa två kretslopp återanvänds giftfritt material i loopar om och om igen, och ju fler gånger ett material kan återanvändas desto bättre, bådeför miljön och ekonomin. Producenten har ansvar hela vägen för sin produkt och kan därmed använda en uttjänt produkts olika delar om igen för att ta fram en ny produkt. 

Systemet för cirkulär ekonomi kan beskrivas i ett så kallat fjärilsdiagram.

Nyfiken på cirkulär ekonomi?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig med mer information!

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.