Cirkulära Affärer

Cirkulära Affärer är CirEkos kanal för att visa på affärsmöjligheterna med cirkulär ekonomi i praktiken. Namnet är titel- och varumärkesskyddat. Det kan vara som konferens och som vår tidning.

Cirkulära Affärer E-Tidning

Cirkulära Affärer finns nu även som kostnadsfri e-tidning! Välkommen att läsa tidningen digitalt.

Cirkulära Affärer konferens

Sedan 2017 har vi arrangerat Cirkulära Affärer-konferenser i olika städer. Vi samarrangerar gärna en konferens tillsammans med våra medlemmar.