Medlemskap

Välkommen att bli en del av CirEko-nätverket.

Med medlemskapet är er organisation och medarbetare,
eller om du är privat professionell,  intresserade av att ställa om så vi gör affärer och utvecklar samhällen av befintliga och förnybara resurser
med respekt för människa och natur.

I en cirkulär ekonomi behöver vi samarbete över alla gränser. Därför återfinns våra medlemmar i alla sektorer och branscher.

Medlemmars medarbetare blir en del av våra regionala affärs- och kunskapsnätverk samt det nationella och internationella.
Konkret, innovativt, långsiktigt och med CirEko-konceptet tar vi tillsammans vara på den cirkulära ekonomins möjligheter.

Läs om vårt MEDLEMSPAKET som på olika sätt ger er
Kunskap, Inspiration, Utveckling och Positionering
inom den cirkulära ekonomin och utifrån era behov.

Cirkulär kunskap

Vi förmedlar kunskap och nyheter om den cirkulära ekonomin och hur det kan generera affärs- och samhällsnytta. Bra för er och marknaden.

Cirkulär inspiration

Vi inspirerar till en cirkulär ekonomi genom att ge möjlighet att se och uppleva den i praktiken och att  vi lyfter fram goda exempel där ni kan vara ett av dem. 

Cirkulär utveckling

Vi underlättar övergången till en cirkulär ekonomi genom olika utvecklingsinsatser, påverkansarbete och förmedlar kontakter. Det hjälper er utveckla cirkulära arbetssätt och marknader.

Cirkulär positionering

Vi uppmärksammar omvärlden på de insatser ni gör som bidrar till den cirkulära ekonomin. Det hjälper er att positionera er inom området och marknaden samt stärker ert varumärke.

Medlemsavgifter

Företag och organisationer/år
1 000 kr – soloföretag / ideell organisation
1 500 kr – 2 till 9 anställda
5 000 kr – 10 till 49 anställda
10 000 kr – 50 till 99 anställda
15 000 kr – anställda 100+

Kommuner/år 
Invånare x 0,20 kr – minst 5 000 kr och max 30 000 kr,
avrundat till närmaste 500 kr.

Personligt professionellt/år
För den som inte har möjlighet att vara en del i nätverket
genom en arbetsgivares medlemskap. 600 kr inkl moms.

Ett medlemsår börjar från den kvartal och månad som
medlemskapet bokas. Det är ett löpande medlemskap.
Vid ev. uppsägning ska det göras senast ett kvartal innan
ert medlemskvartal startar.

Alla priser exkl moms.

Bli medlem!

Tack för att ni väljer att bli medlem i CirEko! Vi tillämpar enkla villkor:
Ert medlemsår löper från det kvartal som ni blir medlem. För att säkra en stabil verksamhet tillämpar vi tre månaders uppsägning räknat från den första i ert startkvartal.

Namn
Antal anställda
Organisationsnummer
Antal invånare
Organisationsnummer
Personnummer
Faktureringsadress
Gatuadress
Postnummer
Postort
Fakturareferens
Epost för faktura
Särskilda fakturarutiner ni vill meddela
Kontaktperson för medlemskapet
För- och efternamn
Epost
Mobil
Meddelande
Du som skickar in
Namn
Epost

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.