Swop Shop i panelsamtal på Europakonferensen

EP AMC22

Den 27 juni kl 10-12 är det åter dags för Ecopreneurs.eu´s årliga digitala medlemskonferens på tema “No sustainable economy without SMEs!”. Medverkar gör tjänstemän från EU-kommissionen, Europaparlamentet och andra inom den gröna ekonomin. Deltagare kommer få en exklusiv inblick i den europeiska gröna given (European Green Deal), kommande regelverk, och hur påverkansarbete på EU-nivå främjar […]

Klartecken om EU-stöd för Stockholmsprojekt

Glädjande besked! CirEko har beviljats EU-medel för att under resten av 2021 genomföra en förstudie med namn Förstudie Pilot Bootcamp Cirkulära Stockholmsregionen som Smart Urban Samverkande Upphandlande Marknad. Vi ska undersöka förutsättningarna att genomföra ett projekt i form av en bootcamp som utvecklar en cirkulär inre marknad i Stocksholmsregionen. Förstudiens mål är ha fått fram så […]