Klartecken om EU-stöd för Stockholmsprojekt

Glädjande besked! CirEko har beviljats EU-medel för att under resten av 2021 genomföra en förstudie med namn Förstudie Pilot Bootcamp Cirkulära Stockholmsregionen som Smart Urban Samverkande Upphandlande Marknad. Vi ska undersöka förutsättningarna att genomföra ett projekt i form av en bootcamp som utvecklar en cirkulär inre marknad i Stocksholmsregionen. Förstudiens mål är ha fått fram så […]