...


Det här är cirkulär ekonomiHär får du en beskrivning av den cirkulära ekonomin.

Vill du lära dig mer - Se vad vi har att erbjuda på CirEko Akademi.

Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturen där ett avfall i en process blir i en annan och med uppbyggda system kan resurser återskapas om och om igen istället för att förbrukas.


Affärsnytta och resurseffektivitet går hand i hand och är bra för både planeten och människor.


Att jämföra med dagens rådande linjära ekonomi där varor produceras, säljs, används och förbrukas/kastas och med ökade avfallsberg som resultat.


Digitalisering, design, förnybar energi, teknikutveckling, funktionsförsäljning och samarbeten i hela värdekedjan är viktiga möjliggörare för cirkulära tjänster och produkter, och nya affärsmodeller kommer växa fram.


Det bygger också på två kretslopp; ett tekniskt och ett biologiskt. Inom dessa två kretslopp återanvänds giftfritt material i loopar om och om igen, och ju fler gånger ett material kan återanvändas desto bättre, bådeför miljön och ekonomin. Producenten har ansvar hela vägen för sin produkt och kan därmed använda en uttjänt produkts olika delar om igen för att ta fram en ny produkt.


Systemet för cirkulär ekonomi kan beskrivas i ett så kallat fjärilsdiagram

I vår bild av systemet har vi utgått från Ellen MacArthur foundations systembild för cirkulär ekonomi och som vi har översatt till svenska.


I våra endagsutbildningar får du en fördjupad inblick i varje loop i systemet för cirkulär ekonomi.