Om Cirkulära Affärer


Cirkulära Affärer är CirEkos kanal för att visa på affärmöjligheterna med cirkulär ekonomi i praktiken.
Det är titel- och varumärkesskyddat.