Passerat

Cirkulär kommunikation på 25 min

Kommunicera hållbarhetsarbetet med storytelling och undvik ”green hush”

För att förbli relevanta på marknaden ställer nu allt fler småföretag om sin verksamhet. Men för varje cirkulärt steg du tar mot hållbart företagande behöver du också kommunicera det till dina kunder. Företag som trots sina goda ambitioner väljer att vara tysta – ”green hush” – riskerar att gå miste om affärsmöjligheter.

Med en cirkulär affärsmodell kan företag leverera sina lösningar som funktioner istället för enbart produkter eller tjänster. Det gör att kundkontakterna blir både tätare och längre. Genom att identifiera företagets och målgruppens gemensamma intressen kan du lyfta fram hållbarbetsarbetet på ett tydligt, trovärdigt och transparent sätt i kommunikationen. Det stärker kundernas förtroende.

Storytelling bygger personliga relationer genom att du bjuder in och låter kunderna få lära känna verksamheten. Det ökar deras engagemang och får dem att bry sig om ditt företag. I berättelserna är det själva känslan du vill koppla till företaget. Därför måste budskapet alltid utgå från era värderingar samt ha en djup förståelse för kundens utmaningar och drömmar.

För det är med de goda berättelserna som du på bästa sätt visar hur ditt företag aktivt arbetar för en hållbar utveckling i världen. Det ger varumärket ett unikt mervärde på marknaden.

Datum
12/9
2023
Tider
8:30
– 8:55
Plats
Digitalt - Zoom

Maria Lindberg Howard är copywriter, journalist och entreprenör med lång erfarenhet av kommunikation. Som hållbarhetscoach vägleder hon småföretag att kickstarta och kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

På 25 minuter berättar Maria hur du bör tänka kring storytelling samt bjuder på några tips.

Maria stannar kvar ytterligare en stund för den som vill diskutera vidare.

Seminariet är ett samarrangemang av Beep Hållbarhet & Kommunikation och CirEko.

Välkommen med din anmälan!

Pris
Kostnadsfritt

Välkommen med din anmälan:

Anmälan är stängd

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.