Introduktion till cirkulär ekonomi

Du får insikt i vad cirkulär ekonomi är och hur det kan generera samhälls- och affärsnytta.

Datum
3/5
2021
Tider
14:00
– 15:00
Plats
Digitalt - Zoom

Syftet med introduktionen är att ni med ökad förståelse och kunskap om den cirkulära ekonomin ska få en bättre utgångspunkt att vara med och bidra till ett näringsliv som ställer om från linjär till cirkulär eknomi.

Välkommen med din anmälan!