Passerat

Presentation och workshop – Stockholmsförstudien

Förstudie Pilot Bootcamp – att träna cirkulär upphandling i Stockholmsregionen

Agenda
8.20-8.29 Digital incheckning
8.30-8.59 Information om förstudien – syfte, hur du kan delta
9.00-10.00 Workshop - lämpliga flöden och aktörer i en bootcamp

Datum
9/6
2021
Tider
8:30
– 10:00
Plats
Zoom

CirEko har fått förstudiemedel från Tillväxtverket för att undersöka intresset hos aktörer i regionen att pröva offentlig-privat samverkan i cirkulära värdekedjor.

Huvudstadsregionen är Sveriges största marknad, med ett diversifierat, tjänsteintensivt och digitaliserat näringsliv med hög exportgrad. Det skapar gynnsamma förutsättningar för en cirkulär marknad och värdeekonomi i linje med nationell och EU-politik, som bland annat styr mot att göra cirkulär upphandling till norm. Men efterfrågan från offentliga aktörer på cirkulära produkter och tjänster är låg.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.