Passerat

Riksdagspartiernas cirkulära ambitioner

Hur vill politikerna ställa om Sverige till en cirkulär ekonomi? Cradlenet och CirEko har under flera år kartlagt riksdagspartierna cirkulära strategier. Nu är det dags igen!

Datum
10/11
2021
Tider
8:30
– 9:30
Plats
Digitalt - Zoom

Eventdetaljer

Det blir allt tydligare att dagens linjära ekonomi innebär stora konsekvenser för vår planet och dess klimat. Det är helt enkelt inte hållbart. I den cirkulära ekonomin finns det istället en enorm potential för ett mer välmående samhälle med ett konkurrenskraftigt näringsliv i balans med klimatet och naturen. Men hur ser riksdagspartierna på omställningen till cirkulär ekonomi? Vilka är ambitionerna och hur ska de förverkligas?

Under samtalet presenterar Cradlenet och CirEko sin årliga kartläggning över partiernas cirkulära strategier. Medverkande politiker får därefter berätta om sina visioner och konkreta förslag till åtgärder. Vi får även lyssna till ett par experter som ger sin kommentar.

Medverkar gör:

Amanda Palmstierna (MP), riksdagsledamot och talesperson för cirkulär ekonomi
Betty Malmberg (M), riksdagsledamot
Elin Segerlind (V), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson
Hanna Westerén (S), riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson
Jakob Olofsgård (L), riksdagsledamot
Magnus Ek (C), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson

Anders Wijkman, ordförande, Romklubben och Climate-KIC
Nina Ekelund, grundare, Transformity AB och generalsekreterare, Hagainitiativet

Program:
08.30 Inledning av CirEko & Cradlenet
08.35 Historik och nuläge i politiken
08.40 Cradlenets & CirEkos utvärdering av partiernas svar
08.50 Expertpanelen ger sina utlåtanden
09.00 Politikerpanel - med frågor från publiken
09.25 Avslutande ord från arrangörerna

Samtalet modereras av Elin Bergman, Cradlenet, och Ann-Sofie Granzell, CirEko.

Evenemanget är digitalt och sker via Zoom. Länk skickas ut före webinariet till de som anmält sig.

Riksdagspartiernas cirkulära ambitioner 2021

Anmäl dig till eventet här:

Anmälan är stängd

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.