Passerat

Riksdagspartiernas cirkulära ambitioner

Hur vill politikerna ställa om Sverige till en cirkulär ekonomi? Cradlenet och CirEko har under flera år kartlagt riksdagspartierna cirkulära strategier. Nu är det dags igen!

Datum
10/11
2021
Tider
8:30
– 9:30
Plats
Digitalt - Zoom
Riksdagspartiernas cirkulära ambitioner 2021

Eventdetaljer

Det blir allt tydligare att dagens linjära ekonomi innebär stora konsekvenser för vår planet och dess klimat. Det är helt enkelt inte hållbart. I den cirkulära ekonomin finns det istället en enorm potential för ett mer välmående samhälle med ett konkurrenskraftigt näringsliv i balans med klimatet och naturen. Men hur ser riksdagspartierna på omställningen till cirkulär ekonomi? Vilka är ambitionerna och hur ska de förverkligas?

Under samtalet presenterar Cradlenet och CirEko sin årliga kartläggning över partiernas cirkulära strategier. Medverkande politiker får därefter berätta om sina visioner och konkreta förslag till åtgärder. Vi får även lyssna till ett par experter som ger sin kommentar.

Medverkar gör:

Amanda Palmstierna (MP), riksdagsledamot och talesperson för cirkulär ekonomi
Betty Malmberg (M), riksdagsledamot
Elin Segerlind (V), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson
Hanna Westerén (S), riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson
Jakob Olofsgård (L), riksdagsledamot
Magnus Ek (C), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson

Anders Wijkman, ordförande, Romklubben och Climate-KIC
Nina Ekelund, grundare, Transformity AB och generalsekreterare, Hagainitiativet

Program:
08.30 Inledning av CirEko & Cradlenet
08.35 Historik och nuläge i politiken
08.40 Cradlenets & CirEkos utvärdering av partiernas svar
08.50 Expertpanelen ger sina utlåtanden
09.00 Politikerpanel – med frågor från publiken
09.25 Avslutande ord från arrangörerna

Samtalet modereras av Elin Bergman, Cradlenet, och Ann-Sofie Granzell, CirEko.

Evenemanget är digitalt och sker via Zoom. Länk skickas ut före webinariet till de som anmält sig.

Anmäl dig till eventet här:

Anmälan är stängd

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.