Text Accus

Skyltar och visuell kommunikation designade för cirkulära flöden.

Skyltar och visuell kommunikation designade för cirkulära flöden.

Accus mission är att erbjuda skyltar och visuell kommunikation i urbana miljöer med positiv påverkan på människan och planeten. Re:sign är en skyltportfölj med hållbara och cirkulära skyltar baserade på bra material- och miljöval, som kan återanvändas, återtillverkas och återvinnas

Skyltar och visuell kommunikation är alltid en del av ett större sammanhang. De bär varumärken och information, samtidigt som de ska fungera och harmoniera med arkitektur och omgivning.

Det finns numera en allmän förväntan om att företag ska inkludera hållbarhetsstrategier i sina affärsmodeller. När du som kund söker en samarbetspartner, möter vi på Accus behovet av ansvarsfull klimathänsyn med re:sign, en skyltportfölj med hållbara och cirkulära skyltar som kan återanvändas, återtillverkas och återvinnas.

Visuell kommunikation kan och bör vara ett positivt inslag i den urbana miljön. Vi vill göra en insats för att den också ska stödja arbetet för miljön och klimatet – på allvar.

Skyltar är ett effektivt verktyg när du kommunicerar med omvärlden. Problemet är att de ofta behöver bytas ut. När verksamheter flyttar, köps upp eller ändrar grafisk identitet så kasseras fullt fungerande skyltar alldeles i onödan. På Accus vill vi erbjuda dig cirkulära flergångsskyltar istället för engångsskyltar. Därför designar vi för återbruk redan vid ritbordet.

re:cycle, re:make och re:use är tre konkreta strategier för att hålla liv i material, komponenter och skyltar så länge som möjligt.

re:cycle, re:make och re:use är tre konkreta strategier för att hålla liv i material, komponenter och skyltar så länge som möjligt.

Kontakta Accus

André Zandelin

VD
Se alla våra medlemmar!

Accus finns i

Skåne

Alla regionala nätverk

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.