Anthesis

Konsultföretag med fokus på hållbarhet

Anthesis Sverige är ett konsultföretag med fokus på hållbarhet. Vi erbjuder tjänster inom energi och hållbara städer, resursekonomi samt projektutveckling och innovation.
Inom dessa områden erbjuder vi såväl strategisk rådgivning som affärsutveckling, analys och utredning, utvärdering samt forskning och utbildning. Våra medarbetare inom hållbar energi tillhör landets främsta experter och våra medarbetare inom miljöekonomi har en gedigen kompetens rörande olika typer av samhällsekonomiska analyser och innovationsprocesser. Vi har också kunskap och erfarenhet av social hållbarhet och innovationsupphandling.
Den svenska delen av Anthesis grundades som Enveco Miljöekonomi år 2004. Sedan september 2016 ingår vi i den globala organisationen Anthesis Group.

Anthesis samlar över 600 hållbarhetsexperter som verkar i 17 länder runt om i världen. Vi har i Sverige kontor i Stockholm och Göteborg.

Anthesis Sverige besitter både bred och djup kunskap om olika typer av ekonomiska analyser, t.ex. styrmedelsanalys, kostnadseffektivitetsanalys, samhällsekonomisk konsekvensanalys och ekonomisk värdering av ekosystemtjänster. Vi har även kompetens inom social hållbarhet, hållbara energisystem och hållbara städer.

Inom cirkulär ekonomi jobbar vi bland annat med:
• Analys av avfallsströmmar (från avfall till resurs)
• Designa bort avfall & farliga ämnen i produkter och förpackningar
• Retursystem och återbruk
• Cirkulära affärsmodeller och innovationsprocesser
• Klimatberäkningar
• Miljöekonomiska analyser
• Styrmedelsanalyser
• LCA analyser
• Hållbar stadsutveckling 

Anthesis cirkulära tänkande

Anthesis Circular Economy Center of Excellence samlar ett djup och en bredd av cirkulär ekonomisk expertis över hela världen. Vi kombinerar systemtänkande och strategi med tekniska lösningar och implementeringsstöd för att leverera robusta och realistiska end-to-end-lösningar. Vår globala analys och teknikanpassade strategi samlar expertis inom verktyg för cirkulär design, material och avfallsspårning; hållbara material och sekundära varor; datainsamling av leveranskedjan; eliminering av oanvända resurser och resursåtervinning; utökat producentansvar och cirkulära affärsmodeller.

Vårt team omfattar globala experter på tvärs över sektorer, inklusive teknik, medicinsk utrustning, kläder, mat, byggnader, förpackningar, fordon, detaljhandel, CPG + FMCG och bland annat offentlig sektor. Genom att arbeta med många F500 -företag i olika sektorer kan vår position i ekosystemet för cirkulär ekonomi möjliggöra relationer mellan företag och till och med partnerskap.

Kontakta Anthesis

Linda Stafsing

Linda Stafsing

Konsult miljöekonomi
Se alla våra medlemmar!

Anthesis finns i

Östergötland

Stockholms län

Västra Götaland

Alla regionala nätverk

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.