Konsultföretag med fokus på hållbarhet

Anthesis Sverige är ett konsultföretag med fokus på hållbarhet. Vi erbjuder tjänster inom energi och hållbara städer, resursekonomi samt projektutveckling och innovation.
Inom dessa områden erbjuder vi såväl strategisk rådgivning som affärsutveckling, analys och utredning, utvärdering samt forskning och utbildning. Våra medarbetare inom hållbar energi tillhör landets främsta experter och våra medarbetare inom miljöekonomi har en gedigen kompetens rörande olika typer av samhällsekonomiska analyser och innovationsprocesser. Vi har också kunskap och erfarenhet av social hållbarhet och innovationsupphandling.
Den svenska delen av Anthesis grundades som Enveco Miljöekonomi år 2004. Sedan september 2016 ingår vi i den globala organisationen Anthesis Group.

Anthesis samlar över 600 hållbarhetsexperter som verkar i 17 länder runt om i världen. Vi har i Sverige kontor i Stockholm och Göteborg.

Anthesis Sverige besitter både bred och djup kunskap om olika typer av ekonomiska analyser, t.ex. styrmedelsanalys, kostnadseffektivitetsanalys, samhällsekonomisk konsekvensanalys och ekonomisk värdering av ekosystemtjänster. Vi har även kompetens inom social hållbarhet, hållbara energisystem och hållbara städer.

Inom cirkulär ekonomi jobbar vi bland annat med:
• Analys av avfallsströmmar (från avfall till resurs)
• Designa bort avfall & farliga ämnen i produkter och förpackningar
• Retursystem och återbruk
• Cirkulära affärsmodeller och innovationsprocesser
• Klimatberäkningar
• Miljöekonomiska analyser
• Styrmedelsanalyser
• LCA analyser
• Hållbar stadsutveckling

Anthesis cirkulära tänkande

Anthesis Circular Economy Center of Excellence samlar ett djup och en bredd av cirkulär ekonomisk expertis över hela världen. Vi kombinerar systemtänkande och strategi med tekniska lösningar och implementeringsstöd för att leverera robusta och realistiska end-to-end-lösningar. Vår globala analys och teknikanpassade strategi samlar expertis inom verktyg för cirkulär design, material och avfallsspårning; hållbara material och sekundära varor; datainsamling av leveranskedjan; eliminering av oanvända resurser och resursåtervinning; utökat producentansvar och cirkulära affärsmodeller.

Vårt team omfattar globala experter på tvärs över sektorer, inklusive teknik, medicinsk utrustning, kläder, mat, byggnader, förpackningar, fordon, detaljhandel, CPG + FMCG och bland annat offentlig sektor. Genom att arbeta med många F500 -företag i olika sektorer kan vår position i ekosystemet för cirkulär ekonomi möjliggöra relationer mellan företag och till och med partnerskap.

Kontakta Anthesis

Anthesis Stefan_Åström 200 KB

Stefan Åström

Managing Director
Se alla våra medlemmar!

Anthesis finns i

Östergötland

Stockholms län

Västra Götaland

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.