Cirkulärt system av miljövänliga kvalitetsprodukter för storkök och catering

Green Loop är ett cirkulärt system där produkter för storkök återanvänds i verksamheten i stället för att köpas in, användas och sedan slängas. Modellen bygger på August Lundhs redan existerande produktkatalog av bland annat tallrikar, brickor och köksutrustning som flitigt har använts av offentliga verksamheter sedan årtionden, som den välkända MALKO-tallriken med sitt karaktäristiska granitmönster.

Produkterna i Green Loop System tillverkas av återvunnen bioplast. Energiåtgången i hela produktionsprocessen är lägre än för alternativa material som glas, porslin och melamin, och genom recirkulation av materialet är produktionen i det närmaste CO2-neutral. Green Loop System blir därmed ett viktigt verktyg för verksamheter som bedriver ett aktivt miljöarbete, och modellen uppfyller alla krav för cirkulär upphandling.

Ekonomiskt gynnsamt med abonnemang

Köksutrustning är en nödvändig och ibland kostsam del för verksamheter inom den offentliga sektorn. Därför finns möjlighet för verksamheter att abonnera Green Loop System i stället för att köpa. Genom flexibla avtal kan verksamheter välja precis det som de behöver utan risk för oförutsedda kostnader, något som sparar tid, personal och kapital.

Ett slutet recirkulationssystem innebär en lösning på vår tids stora miljöutmaningar. Det finns dock fler fördelar med ett slutet system i form av ett jämnare kostnadsflöde och minskat svinn. Detta visar sig tydligt vid analys av liknande system med andra material. Porslin och glas går ofta sönder och behöver regelbundet bytas ut.

Vikten av en trygg och säker matsal
August Lundh designar produkter som ska hålla för storkök och offentliga miljöer. Detta ställer särskilt höga krav på miljö och säkerhet. Arbetsmiljön inom storkök är ofta tung och fysiskt ansträngande. Repetitiva tunga lyft pekas ut som en stor riskfaktor för kökspersonal som ofta drabbas av förslitningsskador.

Green Loop System innebär även en förbättrad arbetsmiljön i matsalen. Studier visar att plastserviser sänker ljudnivån med i genomsnitt 11-19 dB(A) i det högre frekvensområdet där vår hörsel är som känsligast, något som minskar risken för hörselskador och förbättrar arbetsmiljön för såväl personal som matgäster.

Vi på August Lundh arbetar ständigt för att bidra till de tuffa miljömål satta av våra kunder och vår egen organisation, och vår ambition är att vara branschledande inom miljö och hållbarhet.

Vi är stolta över vår miljöcertifierade produktion, men vi vill också göra mer än enbart uppfylla aktuell lagstiftning. Vi tillverkar produkter som ska hålla för den värld vi vill leva i, och den värld vi vill lämna efter oss.

En person tar mat från en matservering med texten Gott med cirkuläritet

Kontakta August Lundh

Hibiki Hanzawa

Hibiki Hanzawa

Ambassadör Green Loop System
Alberto_mpbw

Alberto Bonnet

Försäljningschef
Helena Karlsson

Helena Karlsson

Kommunikation & Marknad

Nyheter

27 oktober 2021

Diplom till generösa och inspirerande medlemmar

CirEko har som uppskattning börjat dela ut diplom till medlemmar som har en cirkulär affärsmodell...

August Lundh finns i

Sörmland

August Lundh på Cirkulära Sverige

Här kan du läsa om våra cirkulära lösningar och lära dig mer om de cirkulära affärsmodellerna.

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.