Cirkulärt system av miljövänliga kvalitetsprodukter för storkök och catering

Green Loop är ett cirkulärt system där produkter för storkök återanvänds i verksamheten i stället för att köpas in, användas och sedan slängas. Modellen bygger på August Lundhs redan existerande produktkatalog av bland annat tallrikar, brickor och köksutrustning som flitigt har använts av offentliga verksamheter sedan årtionden, som den välkända MALKO-tallriken med sitt karaktäristiska granitmönster.

Produkterna i Green Loop System tillverkas av återvunnen bioplast. Energiåtgången i hela produktionsprocessen är lägre än för alternativa material som glas, porslin och melamin, och genom recirkulation av materialet är produktionen i det närmaste CO2-neutral. Green Loop System blir därmed ett viktigt verktyg för verksamheter som bedriver ett aktivt miljöarbete, och modellen uppfyller alla krav för cirkulär upphandling.

Ekonomiskt gynnsamt med abonnemang

Köksutrustning är en nödvändig och ibland kostsam del för verksamheter inom den offentliga sektorn. Därför finns möjlighet för verksamheter att abonnera Green Loop System i stället för att köpa. Genom flexibla avtal kan verksamheter välja precis det som de behöver utan risk för oförutsedda kostnader, något som sparar tid, personal och kapital.

Ett slutet recirkulationssystem innebär en lösning på vår tids stora miljöutmaningar. Det finns dock fler fördelar med ett slutet system i form av ett jämnare kostnadsflöde och minskat svinn. Detta visar sig tydligt vid analys av liknande system med andra material. Porslin och glas går ofta sönder och behöver regelbundet bytas ut.

Vikten av en trygg och säker matsal
August Lundh designar produkter som ska hålla för storkök och offentliga miljöer. Detta ställer särskilt höga krav på miljö och säkerhet. Arbetsmiljön inom storkök är ofta tung och fysiskt ansträngande. Repetitiva tunga lyft pekas ut som en stor riskfaktor för kökspersonal som ofta drabbas av förslitningsskador.

Green Loop System innebär även en förbättrad arbetsmiljön i matsalen. Studier visar att plastserviser sänker ljudnivån med i genomsnitt 11–19 dB(A) i det högre frekvensområdet där vår hörsel är som känsligast, något som minskar risken för hörselskador och förbättrar arbetsmiljön för såväl personal som matgäster.

Vi på August Lundh arbetar ständigt för att bidra till de tuffa miljömål satta av våra kunder och vår egen organisation, och vår ambition är att vara branschledande inom miljö och hållbarhet.

Vi är stolta över vår miljöcertifierade produktion, men vi vill också göra mer än enbart uppfylla aktuell lagstiftning. Vi tillverkar produkter som ska hålla för den värld vi vill leva i, och den värld vi vill lämna efter oss.

En person tar mat från en matservering med texten Gott med cirkuläritet

Kontakta August Lundh

Hibiki Hanzawa

Hibiki Hanzawa

Ambassadör Green Loop System
August Lundh

Alberto Bonnet

Försäljningschef
Helena Karlsson

Helena Karlsson

Kommunikation & Marknad

Nyheter

07 juni 2021

Allt fler kommuner väljer cirkulära Iösningar av bioplast till skolmatsalar och storkök

Serviser och köksutrustning av bioplast som återvinns innebär en miljövinst genom lägre koldioxidavtryck ur ett...

August Lundh på Cirkulära Sverige

Här kan du läsa om våra cirkulära lösningar och lära dig mer om de cirkulära affärsmodellerna.

Alla regionala nätverk

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.