Text BioBag omgiven av en grön cirkel

Komposterbara & biologiskt nedbrytbara påsar/säckar för insamling av matavfall

BioBag International AS är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av certifierat komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter. Vi har ett globalt nätverk av försäljning och tillverkningspartners. BioBags komposterbara och biologiskt nedbrytbara produktsortiment är det största och mest omfattande på marknaden. Våra huvudsakliga mål kombinerar fokus på de befintliga produkternas kvalitet, och innovation av nya produkter och koncept.

Förutom BioBag innehåller vår produktportfölj även RecyPolly & GreenPolly.

RecyPolly
Påsar & säckar tillverkade av 80–100% återvunnen plast insamlat från konsument. Reducering av CO2 samt olja jämfört mot fossil plast

GreenPolly
Påsar & säckar tillverkat från sockerrör. Förnyelsebar men inte komposterbara eller bionedbrytbar. Hög förnyelsebarhet samt kraftig reducering av CO2 samt olja jämfört mot fossil plast.
Uppfyller de nya EU direktivet 10/2011 ”Livsmedelskontakt”

Produkterna i våra varumärken BioBag, RecyPolly & GreenPolly reducerar användandet av fossil olja & reducerar CO2.

BioBag för matavfall
- Är en barriär mot virus & bakterier
- Andas och reducerar vikt på matavfallet upp till 25% på 7 dagar (WVTR)
- Färre problem med flugor & larver sommartid
- Färre problem med fastfrysningar i kärl vintertid
- Färre problem med lukt & mögel sommartid
- Mer mängder matavfall in till anläggningen
- Bättre hygien under diskbänk samt för de som hanterar & transporterar matavfallet
- Uppfyller de nya EU direktivet 10/2011 Livsmedelskontakt
- Inga mikroplaster
- Förnyelsebara råvaror
- Biologiskt nedbrytbara (EN-13432)
- Komposterbara (EN-13432)
- Reducering av CO2
- Certifierad OK biodegradable in Soil enl. EN17033
BioBag är bionedbrytbara & äts upp av mikroorganismer, varigenom materialet omvandlas till CO2, vatten och biomassa oavsett om materialet hamnar i kompost, biogödsel & jord.

Kan återvinnas enl. följande.
- Matavfallsinsamling (biogas eller kompostering)
- Hemkompostering (OK Compost Home)
- Plaståtervinning (upp till 10% inblandning i vanlig fossil plast utan att det stör ÅV)
- Förbränning (mindre CO2 vid förbränning)

Kontakta Biobag

Jörgen Bergkvist

Försäljningschef

Nyheter

12 februari 2021

Biobags produkter uppfyller kraven för livsmedelskontakt

Nya krav på påsar för matavfall. Senast den 1 januari 2023 måste alla insamlingspåsar för...

Biobag finns i

Värmland

Alla regionala nätverk

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.