Text BioBag omgiven av en grön cirkel

Komposterbara & biologiskt nedbrytbara påsar/säckar för insamling av matavfall

BioBag International AS är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av certifierat komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter. Vi har ett globalt nätverk av försäljning och tillverkningspartners. BioBags komposterbara och biologiskt nedbrytbara produktsortiment är det största och mest omfattande på marknaden. Våra huvudsakliga mål kombinerar fokus på de befintliga produkternas kvalitet, och innovation av nya produkter och koncept.

Förutom BioBag innehåller vår produktportfölj även RecyPolly & GreenPolly.

RecyPolly
Påsar & säckar tillverkade av 80-100% återvunnen plast insamlat från konsument. Reducering av CO2 samt olja jämfört mot fossil plast

GreenPolly
Påsar & säckar tillverkat från sockerrör. Förnyelsebar men inte komposterbara eller bionedbrytbar. Hög förnyelsebarhet samt kraftig reducering av CO2 samt olja jämfört mot fossil plast.
Uppfyller de nya EU direktivet 10/2011 ”Livsmedelskontakt”

Produkterna i våra varumärken BioBag, RecyPolly & GreenPolly reducerar användandet av fossil olja & reducerar CO2.

BioBag för matavfall
– Är en barriär mot virus & bakterier
– Andas och reducerar vikt på matavfallet upp till 25% på 7 dagar (WVTR)
– Färre problem med flugor & larver sommartid
– Färre problem med fastfrysningar i kärl vintertid
– Färre problem med lukt & mögel sommartid
– Mer mängder matavfall in till anläggningen
– Bättre hygien under diskbänk samt för de som hanterar & transporterar matavfallet
– Uppfyller de nya EU direktivet 10/2011 Livsmedelskontakt
– Inga mikroplaster
– Förnyelsebara råvaror
– Biologiskt nedbrytbara (EN-13432)
– Komposterbara (EN-13432)
– Reducering av CO2
– Certifierad OK biodegradable in Soil enl. EN17033
BioBag är bionedbrytbara & äts upp av mikroorganismer, varigenom materialet omvandlas till CO2, vatten och biomassa oavsett om materialet hamnar i kompost, biogödsel & jord.

Kan återvinnas enl. följande.
– Matavfallsinsamling (biogas eller kompostering)
– Hemkompostering (OK Compost Home)
– Plaståtervinning (upp till 10% inblandning i vanlig fossil plast utan att det stör ÅV)
– Förbränning (mindre CO2 vid förbränning)

Kontakta Biobag

Jörgen_Bergkvist

Jörgen Bergkvist

Försäljningschef

Nyheter

12 februari 2021

Biobags produkter uppfyller kraven för livsmedelskontakt

Nya krav på påsar för matavfall. Senast den 1 januari 2023 måste alla insamlingspåsar för...

Biobag finns i

Värmland

Biobag på Cirkulära Sverige

Här kan du läsa om våra cirkulära lösningar och lära dig mer om de cirkulära affärsmodellerna.

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.