Text brigo

Vi utvecklar, organiserar och tillverkar – vi får dina produkter att hända.

Brigos kärnverksamhet är kontraktstillverkad produktion på uppdrag av andra företag. Alla produkter kan tillverkas på mer än ett sätt. Därför utforskar vi alla möjligheter, i nära samarbete i ett stort nätverk med olika material- och processbearbetande tillverkare. Vi leder och strukturerar, ser möjligheterna även med anpassningar, gör “specialare” till vår/er standard och får det att hända. Detta I kombination skiljer oss från de flesta andra.

Vi låter våra kunder ta äran för att resultatet blir perfekt. Det är deras varumärke och deras produkt som syns och är i fokus.

LEAN

Lean är en filosofi och ett tankesätt som innebär att ständigt ifrågasätta och utvecklas. Det handlar också om att eliminera slöserier, som överproduktion, onödiga transporter och omarbetning.Metoden låter oss dra nytta av all kreativitet och kunskap vi innehar och har inverkan på både leverantörer, vårt ledarskap och på våra anställda; genom att stödja, uppmuntra och utmana, träna, coacha och leda alla mot företagets mål och visioner.

Tack vare ett gediget leverantörsnätverk är vi inte begränsade till ett visst material eller en viss maskin. Det gör att vi kan betrakta hela livscykeln ur ett holistiskt perspektiv: vi kan utvärdera och optimera kedjan från material, produktens livslängd, transport, lagring, användning, nytta, minimera spill till möjlighet för återvinning. Eftersom vi styr processen kan vi göra skillnad i alla led, vi kan ställa om snabbt och minska miljöpåverkan. 

Bioplast och CE

Ansiktsvisir - Bioplast

När pandemin kom ställde vi om och började inom en vecka tillverka ansiktsvisir som skyddar mot droppar och stänk. Visiret är typtestat och certifierat enligt EN166 kategori II för personlig skyddsutrustning. Vi har bytt ut ca 40% av råvarorna i glaset från fossila till förnybara. I denna produkt sockerrör. Skyddsmaterial inom hälsa och vård skickas normalt för förbränning på grund av risken att vara smittsamma. För att minska utsläppen av fossil koldioxid är skyddet i högsta möjliga mån tillverkat av bioplaster som produceras från förnybara källor. Användningen av bioplaster är det bästa sättet att minska produktens bidrag till ökade halter koldioxid i atmosfären.
Leverantören av bioplasten är certirierad Supply Chain SA 8000

Ergonomiskt : Minskat behov av att justera under användning : Bra optiska egenskaper

En sjuksköterska med Brigos plastvisir.

Edward Andrén

Sales Director

Brigo finns i

Västra Götaland

Alla regionala nätverk

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.