Text brigo

Vi utvecklar, organiserar och tillverkar – vi får dina produkter att hända.

Brigos kärnverksamhet är kontraktstillverkad produktion på uppdrag av andra företag. Alla produkter kan tillverkas på mer än ett sätt. Därför utforskar vi alla möjligheter, i nära samarbete i ett stort nätverk med olika material- och processbearbetande tillverkare. Vi leder och strukturerar, ser möjligheterna även med anpassningar, gör “specialare” till vår/er standard och får det att hända. Detta I kombination skiljer oss från de flesta andra.

Vi låter våra kunder ta äran för att resultatet blir perfekt. Det är deras varumärke och deras produkt som syns och är i fokus.

LEAN

Lean är en filosofi och ett tankesätt som innebär att ständigt ifrågasätta och utvecklas. Det handlar också om att eliminera slöserier, som överproduktion, onödiga transporter och omarbetning. Metoden låter oss dra nytta av all kreativitet och kunskap vi innehar och har inverkan på både leverantörer, vårt ledarskap och på våra anställda; genom att stödja, uppmuntra och utmana, träna, coacha och leda alla mot företagets mål och visioner.

Tack vare ett gediget leverantörsnätverk är vi inte begränsade till ett visst material eller en viss maskin. Det gör att vi kan betrakta hela livscykeln ur ett holistiskt perspektiv: vi kan utvärdera och optimera kedjan från material, produktens livslängd, transport, lagring, användning, nytta, minimera spill till möjlighet för återvinning. Eftersom vi styr processen kan vi göra skillnad i alla led, vi kan ställa om snabbt och minska miljöpåverkan. 

Bioplast och CE

Ansiktsvisir - Bioplast

När pandemin kom ställde vi om och började inom en vecka tillverka ansiktsvisir som skyddar mot droppar och stänk. Visiret är typtestat och certifierat enligt EN166 kategori II för personlig skyddsutrustning. Vi har bytt ut ca 40 % av råvarorna i glaset från fossila till förnybara. I denna produkt sockerrör. Skyddsmaterial inom hälsa och vård skickas normalt för förbränning på grund av risken att vara smittsamma. För att minska utsläppen av fossil koldioxid är skyddet i högsta möjliga mån tillverkat av bioplaster som produceras från förnybara källor. Användningen av bioplaster är det bästa sättet att minska produktens bidrag till ökade halter koldioxid i atmosfären.
Leverantören av bioplasten är certirierad Supply Chain SA 8000

Ergonomiskt : Minskat behov av att justera under användning : Bra optiska egenskaper

En sjuksköterska med Brigos plastvisir.

Brigo finns i

Västra Götaland

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.