Text Cajalma

Skapar klarhet, riktning och resultat i komplexa processer

Arbetet sker alltid i nära samverkan med kunden.
Jag har mer än 30 års erfarenhet som chef, företagare och konsult med fokus på samhällsfrågor i nationellt och internationellt perspektiv.

PROCESSLEDARE – i ledningsgrupper och projekt på alla nivåer
UTREDARE – inom flertalet politikområden
KURSLEDARE – bl.a. i RePro (Regional Processledarutbildning)
UTVÄRDERARE – och följeforskare i projekt över hela landet
FÖRFATTARE – till många böcker, rapporter och artiklar
FÖRELÄSARE – på konferenser, personaldagar, workshops
EXPERT – bedömer FoU-ansökningar (IT, hälsa, miljö)

Kontakta Cajalma

Cajalma

Christina Johannesson

VD
Se alla våra medlemmar!

Cajalma finns i

Stockholms län

Alla regionala nätverk

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.