Text Capiro

Verksamhetskonsulterna med fokus på att skapa värde på ett mer cirkulärt sätt

Generalister med cirkulärt fokus

Capiro AB etablerades 1998 i Stockholm och är ett litet familjeföretag med ett stort nätverk som agerar verksamhetskonsulter. Vi har lång och bred erfarenhet av verksamhetsutveckling kopplad till digitalisering och projektledning från olika typer av organisationer och branscher och vi betraktar oss själva som generalister med hållbart och cirkulärt fokus.
För fem år sedan flyttade vi från huvudstaden till skogen vid havet strax söder om Oskarshamn och etablerade vår verksamhet i en naturskön omgivning utan trängsel.
De senaste åren har vi alltmer engagerat oss i frågor om hållbarhet och i den potential som finns inom den cirkulära omställningen.

Hjälp till hållbart och cirkulärt företagande

Både Anna-Karin och Ulf har universitetsutbildningar från Uppsala universitet respektive Chalmers tekniska högskola och har varit yrkesverksamma i över 35 år.
Vi har genomgått diplomutbildning i styrelsearbete genom Stockholms Handelskammare och vi är utbildade i Circular Business Model Canvas (CBMC).

Baserat på vår breda och långa erfarenhet från olika branscher och organisationer har CBMC blivit ytterligare ett verktyg i vår verktygslåda som vi på Capiro kan utnyttja när vi stöttar företag, t ex för att komma igång med ett företags omställning mot en mer hållbar och cirkulär verksamhet.
Vi på Capiro kan hjälpa företag att bli medvetna om möjligheterna med den cirkulära ekonomin och kan hjälpa företag att komma igång med deras cirkulära omställning.

Vår erfarenhet delar vi med oss till företag i de tidiga etableringsfaserna såväl som till mogna företag och organisationer som vill vidareutvecklas. Capiro stöttar företag på ett flexibelt sätt utan omständlig administration. Det ska vara enkelt, effektivt och trevligt att arbeta med oss. Lösningarna ska passa ert företag.

Exempel på uppdrag som Capiro kan åta sig:
• Seminarieledning exempelvis inom Circular Business Model Canvas (CBMC)
• Workshopledare verksamhetsspel för cirkulär ekonomi
• Förändringsledning mot cirkulär och hållbar omställning

Kontakta Capiro

Anna-Karin Swärd

Anna-Karin Swärd

vd och verksamhetskonsult
Ulf Hultqvist

Ulf Hultqvist

Verksamhetskonsult

Nyheter

29 september 2021

CirEko lanserar Circula på CirEko Akademi

Utbudet på CirEko Akademi har utökats med Circula workshop och spel. Sexton certifierade workshop- och...

Capiro finns i

Kalmar län

Capiro: cirkulär kompetens

Här kan du läsa mer om hur du kan använda vår cirkulära kompetens, samt hitta fler kompetenser och tjänster som hjälper, inspirerar och guidar till en cirkulär omställning.

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.