Text Capiro

Verksamhetskonsulterna med fokus på att skapa värde på ett mer cirkulärt sätt

Generalister med cirkulärt fokus

Capiro AB etablerades 1998 i Stockholm och är ett litet familjeföretag med ett stort nätverk som agerar verksamhetskonsulter. Vi har lång och bred erfarenhet av verksamhetsutveckling kopplad till digitalisering och projektledning från olika typer av organisationer och branscher och vi betraktar oss själva som generalister med hållbart och cirkulärt fokus.
För fem år sedan flyttade vi från huvudstaden till skogen vid havet strax söder om Oskarshamn och etablerade vår verksamhet i en naturskön omgivning utan trängsel.
De senaste åren har vi alltmer engagerat oss i frågor om hållbarhet och i den potential som finns inom den cirkulära omställningen.

Hjälp till hållbart och cirkulärt företagande

Både Anna-Karin och Ulf har universitetsutbildningar från Uppsala universitet respektive Chalmers tekniska högskola och har varit yrkesverksamma i över 35 år.
Vi har genomgått diplomutbildning i styrelsearbete genom Stockholms Handelskammare och vi är utbildade i Circular Business Model Canvas (CBMC).

Baserat på vår breda och långa erfarenhet från olika branscher och organisationer har CBMC blivit ytterligare ett verktyg i vår verktygslåda som vi på Capiro kan utnyttja när vi stöttar företag, t ex för att komma igång med ett företags omställning mot en mer hållbar och cirkulär verksamhet.
Vi på Capiro kan hjälpa företag att bli medvetna om möjligheterna med den cirkulära ekonomin och kan hjälpa företag att komma igång med deras cirkulära omställning.

Anpassning till kunderna
Vår erfarenhet delar vi med oss till företag i de tidiga etableringsfaserna såväl som till mogna företag och organisationer som vill vidareutvecklas. Capiro stöttar företag på ett flexibelt sätt utan omständlig administration. Det ska vara enkelt, effektivt och trevligt att arbeta med oss. Lösningarna ska passa ert företag. 

Exempel på uppdrag som Capiro kan åta sig:
• Seminarieledning exempelvis inom Circular Business Model Canvas (CBMC)
• Workshopledare verksamhetsspel för cirkulär ekonomi
• Förändringsledning mot cirkulär och hållbar omställning
• Projektetablering och projektledning för att snabbt få viktiga funktioner, lösningar och ändringar på plats
• Mentor, coach till ägare, ledning och projektledning
• Inhyrd CEO, CFO och CIO
• Administration kring bolagsetablering
• Affärsplaner, strategiarbete
• Styrelsearbete

Kontakta Capiro

Anna Karin Swärd

Anna-Karin Swärd

vd och verksamhetskonsult
Se alla våra medlemmar!

Capiro finns i

Kalmar län

Alla regionala nätverk

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.