Text Caro Design

Ansvarsfull designbyrå som ger genomslagskraft åt värderingsdrivna verksamheter.

Gör stort intryck med litet avtryck.

Caro Design är en strategisk designbyrå i litet format med särskilt fokus på att lyfta och stärka de företag som har socialt och miljömässigt hållbara mål och drivkrafter.

Du blir guidad i designval samt kommunikation av ansvarsfullt företagande, och kan få hjälp med bland annat grafisk identitet och logotyp, varumärkesstrategi, illustration och webbdesign.

Jag som driver Caro Design heter Carolina och är grafisk designer och varumärkesstrateg, med stor erfarenhet av att jobba med värderingsdrivna verksamheter. Baserad i Lund samarbetar jag med företag över hela Sverige. Varmt välkommen att höra av dig!

En ansvarsfull designbyrå

Som designer och kommunikatör går ditt uppdrag ut på att få varumärken och företag att synas och påverka människor, och då har du också ett stort ansvar för vad som kommuniceras.

Min vision är ett samhälle där social rättvisa, miljöhänsyn och empati är normen, och min mission är att ge genomslagskraft åt verksamheter som vill skapa en positiv förändring i världen. Som vill synas tydligt men gå med lätta steg, ta ansvar för vad de lämnar efter sig. Rebeller med goda hjärtan är mina förebilder.

Cirkulärt profilmaterial

Från och med hösten 2021 erbjuder jag mina kunder helt cirkulärt profilmaterial. Istället för att trycka nytt och använda resurser i onödan, tar vi fram profilmaterial av återanvänt material – som lyfter och kommunicerar ditt varumärke och gör stort intryck hos dina kunder. Med litet avtryck förstås!

Medan konceptet är under uppbyggnad kan du som är intresserad höra av dig till mig, så tar jag fram ett förslag specialanpassat för din verksamhet. Följ gärna länken nedan för att se ett exempel på kundprojekt med helt cirkulärt profilmaterial!

Kontakta Caro Design

Caro-profilbild-1

Carolina Ekbäck Ekström

VD & Art Director

Nyheter

11 april 2022

Lyckad regionträff för CirEko medlemmar i Skåne

Torsdagen den 10 april samlades ett antal CirEko medlemmar i Skåne för regionträff. Det blev...

Caro Design finns i

Skåne

Caro Design på Cirkulära Sverige

Här kan du läsa om våra cirkulära lösningar och lära dig mer om de cirkulära affärsmodellerna.

Caro Design: cirkulär kompetens

Här kan du läsa mer om hur du kan använda vår cirkulära kompetens, samt hitta fler kompetenser och tjänster som hjälper, inspirerar och guidar till en cirkulär omställning.

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.