Utbildningskoncept med gemensam nämnare: Hållbarhet

● Miljö- och hälsomässig hållbarhet med fokus på mat och kemikalier.
● Personlig hållbarhet med fokus på att våga ta makten över sin jobbsituation. Hållbara människor skapar ett hållbart samhälle, som ger förutsättningar för en mer livskraftig planet.

CoSolutions with You finns i

Västmanland

Alla regionala nätverk

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.