Cleantech of tomorrow

Regenerering av köldmedier

Eco Scandic är det första företaget i Norden som regenererar köldmedier, det vill säga återvinner köldmedier, till en kvalité som motsvarar nyproducerat ämne.

Vårt uppdrag är att driva på hållbar utveckling inom kylbranschen genom att erbjuda cirkulär ekonomiska lösningar där kunden får maximal nytta av sina resurser.

Vi hjälper er att ta till vara på ert begagnade köldmedium och regenerera det för fortsatt användning. Det är mer kostnadseffektivt att regenerera än att köpa nytt.

Kontakta Eco Scandic

Elmeri Mustaniemi

Regionansvarig (Sverige)
Se alla våra medlemmar!

Eco Scandic finns i

Stockholms län

Alla regionala nätverk

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.