Vår vision är att allt material som kan återvinnas ska återvinnas.

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.

Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.

Vi driver också världens första återbruksgalleria - ReTuna.

Eskilstuna Energi och Miljö finns i

Sörmland

Alla regionala nätverk

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.