Text Explainer

Förklarar och visualiserar verksamheters delar i en cirkulär ekonomi.

Genom företagsfilmer, informationsfilmer och infographics hjälper vi till att förklara cirkulär ekonomi på ett sätt som känns enkelt och tilltalande. Så att fler förstår! Lättförståelig digital kommunikation ersätter tryckt material samtidigt som det är en nödvändighet för att cirkulära satsningar ska få spridning, uppmärksammas och premieras.

Explainer finns i

Skåne

Stockholms län

Alla regionala nätverk

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.