Härnösands stadsvapen och texten Härnösands kommun

I Härnösand byggs en hållbar framtid

En ledande miljökommun

Härnösand är staden med ett aktivt och positivt miljöarbete. I Härnösand byggs en hållbar framtid.

Härnösands kommun övergripande mål är att vara en ledande miljökommun med ett aktivt omställningsarbete till en fossilfri ekonomi.

All utveckling i Härnösand ska präglas av hållbarhet och gemensamt engagemang för att bekämpa klimatförändringarna. Med kunskap utvecklar och skapar vi ett hållbart samhälle och framtid. På så sätt bidrar vi till att de nationella och globala målen nås.

Härnösands klimatlöfte är att leva som vi lär och visa vägen till den framtida vardagen i Härnösand, med mål om ett klimat där människan är i balans med miljön senast år 2045. För att hålla det löftet behöver Härnösands kommun minska utsläppen med 85 procent inom det geografiska området jämfört med år 1990.

Härnösands kommun finns i

Västernorrland

Alla regionala nätverk

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.