Unika lösningar som minskar ert klimatavtryck

Återvinning av naturresurser

På Hummeltorp tar vi emot och återvinner schaktmassor, berg, jord mm. och omvandlar till ett brett sortiment av miljöcertifierade produkter för villaträdgårdar, parkanläggningar, nybyggnation, industriområden och infrastruktur.

Det är en viktig miljö- och klimatinsats då naturmaterial som grus och sand är en begränsad resurs.

Vi utgår från obehandlade massor, rengör och förädlar dem i olika steg och återvinner på så sätt fyllnadsmaterial som ofta har bättre egenskaper än de ursprungliga materialen.

Idag återvinner vi 96 % av allt inkommande material. Det gör att vi inte behöver ha någon riskfylld deponi på vår anläggning i Grödinge. Hemligheten är ursprungskontroll, tekniskt kunnande, effektiva rutiner och smart logistik.

Vi växer naturligt i takt med framtidens krav och möjligheter.

Med en lång tradition av kontinuerlig utveckling och innovativa lösningar, fortsätter Hummeltorp att växa genom fler verksamhetsområden, nya återvinningsmetoder och ett bredare produktsortiment.

På så sätt kan vi hjälpa fler kunder och samarbetspartners att ta hand om och återvinna fler typer av icke förnybara naturresurser på ett cirkulärt, hållbart och klimatneutralt sätt.

Våra utvecklingsarbeten bidrar till ett hållbart samhälle

Hummeltorp arbetar med olika utvecklingsprojekt, nationellt och internationellt, där vi bättre tar till vara på våra naturresurser och bidrar med lösningar på våra stora miljö- och klimatutmaningar.

• Hummeltorp Water Purifying Systems
• Hummeltorp Sustainable Evolution
• Hummeltorp Clean Tech
• Hummeltorp Garden
• Hummeltorp i USA

Kontakta Hummeltorp

IMG_5352-christer-v2 - kopia

Christer Otterström

Vd

Nyheter

27 oktober 2022

CirEkos medlemmar finalister i årets återvinningsgala 2022.

I fyra kategorier hittar vi CirEko-medlemmar som finalister i årets återvinningsgala. Årets Innovatör inom Avfall...

Hummeltorp finns i

Stockholms län

Hummeltorp på Cirkulära Sverige

Här kan du läsa om våra cirkulära lösningar och lära dig mer om de cirkulära affärsmodellerna.

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.