Ett heltäckande konsultföretag inom bygg- och installationssektorn.

Kadesjös ska med kompetens och kvalité erbjuda bygg- och installationstekniska lösningar som skapar nöjda och återkommande kunder

Sedan starten 1945 har Kadesjös skaffat sig en marknadsledande roll i Mälardalen. Vi har den kompetens som krävs för alla delar av ett byggprojekt, från kalkylering, förprojektering, projektering, upphandling, byggledning till slutlig kontroll och besiktning.
Vi lägger stor vikt vid att sätta oss in kundens situation och därefter anpassa lösningarna på ett optimalt sätt där även miljö- och hållbarhetsaspekten är viktig. Vi tar gärna totalansvar i projekten och uppdragen variera i storlek från bostäder och kontor till stora sjukhusbyggnader och komplicerade processbyggnader.
Vi främsta resurs är våra 80 medarbetare samt vår låga personalomsättning som ger kontinuitet i våra projekt och i kontakten med våra kunder.

Vår värdegrund – Kadesjöandan består av följande
• Yrkesstolthet
• Respekt
• Kommunikation
• Engagemang

Bli medlem i CirEko du med!

ISO certifierade

Sedan 2003 har Kadesjös varit ISO 9001-certifierade och år 2022 blev vi även ISO-certifierade för Miljö (14001) och Arbetsmiljö (45001). Detta är ett steg mot att ytterligare driva på vårt redan pågående hållbarhetsarbete. En miljögrupp är framtagen som ska fördjupa sig i omvärldsanalys och teknisk utveckling inom området. I vårt arbete med Bygg- och installationsprojektering arbetar vi med optimerade material- och produktval samt klimatsmarta installationssystem Vi har sedan tidigare även specialiserat oss på miljöcertifiering och samordning med certifierade miljösamordnare. Stor erfarenhet finns avseende utredningar och sidotjänster inom energi, LCC-kalkyler, miljöinventering, termografering för att nämna några. Erfarenheter som ger ett bra underlag för utvecklingen i vårt hållbarhetsarbete.
Vårt miljömål är att kunna påverka våra beställare till bra miljöval baserat på deras förutsättningar. En pågående process är att utbilda medarbetare och öka medvetenheten i hållbarhetsfrågor.

Lagen om klimatdeklarationer är redan introducerad och vi står redo att hjälpa till med kartläggning av CO2-påverkan och om så önskas åtgärdsförslag på klimatsmarta tekniska lösningar för att reducera denna påverkan. EU taxonomin är ytterligare ett incitament till klimatredovisning, inte minst för våra större beställare.

Det är viktigt att branschen driver på när lagstiftningen är lite trög och inte räcker till för att uppnå alla globala miljömål som föreligger. Det är ett faktum att klimatförändringar påverkar världen just nu och vi känner ansvaret att aktivt arbeta med att påverka detta med klimatsmarta lösningar i våra uppdrag.

ISO märkning

Kontakta Kadesjös

Cecilia Hildingstam

Cecilia Hildingstam

Miljöchef
Se alla våra medlemmar!

Kadesjös finns i

Västmanland

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.