Cirkulära minnestextilier unikt till dig!

Textil onlinetjänst & Workshops

Magaloogi skapar nya, unika ting av kundens egna sparade, älskade & ärvda textilier som har ett högt affektionsvärde.

Via en enkel tjänst online hjälper jag mina kunder att ta tillvara de textila resurser de redan har i sin ägo och genom att återbruka dessa bidrar vi tillsammans till en vackrare vardag och en bättre miljö.

Jag erbjuder också workshops inom klädvård/lagning och föredrag om textiliers påverkan på miljön.

Sömmerskan som hjälper dig sy ihop dina minnen - i ny form!

De gåvor jag skapar, utifrån kundens specifika önskemål, återberättar historien om människan och bibehåller och vårdar de speciella relationerna på ett vackert vis. Jag kallar de färdiga tingen Minnestextilier – Dina minnen -i ny form!

”Att låta ett textilt minne från den du älskar sparas (i skåp och lådor och aldrig användas) är en fin gest. Men att dagligen använda det minnet i en ny brukbar form, att ha dina nära och kära hos dig -oavsett avstånd, tid & rum- kan kanske vara en större glädje och ibland en tröst”.
Dessa ord är min pitch för att få människor att se och höja värdet i de resurser vi redan omger oss med!

Textilt återbruk och cirkularitet är mina ledord inom mitt entreprenörskap.

● Jag vill visa mina kunder att möjligheten finns att kunna välja ett bättre och mer hållbart alternativ att konsumera och samtidigt få underbara unika gåvor av bästa hantverkskvalitét.

● Med mina föredrag vill jag medvetandegöra om vilka vinster det innebär att cirkulera och återbruka textilier i en värld där klimatavtrycket från textilindustrin inte längre är försvarbart.

● I de workshops jag erbjuder lär jag ut olika sätt att laga och vårda de kläder och textilier vi äger, för att kunna använda dem längre och på så sätt minska på miljöpåverkan.

Låter detta intressant för dig eller ditt företag och du vill veta mer om hur vi kan samarbeta är du varmt välkommen att kontakta mig.

Kontakta Magaloogi

1

Magdalena Johansson Wahlberg

Se alla våra medlemmar!

Magaloogi finns i

Dalarna

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.