Världens första öppna återvinningssystem för blandtextilier

Textilåtervinning – nu äntligen i XL

Miljoner ton textilavfall skapas varje år, men bara en bråkdel återvinns. De globala kraven på en hållbar textilindustri är höga, men inga effektiva eller långsiktiga lösningar har funnits. Förrän nu.

OnceMore® från Södra är världens första storskaliga process för återvinning av textilavfall av blandmaterial – och det är skogen som gör det möjligt.

I processen kombineras cellulosa från trä med textilavfall och blir en dissolvingmassa/OnceMore® massa av hög kvalitet, redo att användas för tillverkning av nya kläder och andra textilvaror.

Från linjärt till cirkulärt

Med OnceMore® från Södra omdefinieras nu den linjära kedjan – och blir cirkulär.
Att en tröja kan bli en tröja igen är en revolution på en marknad där konsumenten blir allt mer medveten.

Värdekedjan inom mode- och textilindustrin har alltid varit linjär. Det börjar med produktion av ny textil som slutar som avfall, som allt som oftast hamnar på deponi.
OnceMore® använder stora volymer återvunna PolyCotton-blandningar. Den färdiga Dissolvingmassan innehåller en hög andel återvunna textilfibrer som är redo att bli tyg en gång till. Utvecklingen av OnceMore®-processen är ett fortlöpande arbete. Den återvunna textilen i OnceMore®-massan skapar möjligheter för klädtillverkare och varumärkesägare att certifiera sina slutprodukter enligt standarder som RCS (Recycled Claim Standard), där andelen återvunnet material är avgörande.
Södra är sedan 24 juni 2020 certifierade (1) enligt Recycled Claim Standard (RCS). (1) Certifierade av Control Union, CU 105929

Kontakta OnceMore®

Åsa_Degerman_OnceMore_Södra - kopia

Åsa Degerman

Senior Business Development Manager

Nyheter

14 februari 2023

OnceMore®-material i Filippa K-kollektion

Södra och Filippa K i unikt samarbete – ny klädeskollektion baseras på OnceMore®. I höst...
14 juni 2022

Södra:s OnceMore® i plagg från Lindex

Södra i stort samarbete med Lindex – ska producera en miljon plagg baserade på OnceMore®...
01 juni 2022

Nu finns för första gången OnceMore-märkta plagg i butiker

OnceMore by Södra skapar historia tillsammans med den globala modekoncernen BESTSELLER. BESTSELLER har lanserat det...

Södra får internationellt samarbetspris

EU stöttar Södra och Lenzing med 10 miljoner euro

Julgranar och använda textilier blir till klänning

OnceMore® finns i

Blekinge

Halland

Kronoberg

OnceMore® på Cirkulära Sverige

Här kan du läsa om våra cirkulära lösningar och lära dig mer om de cirkulära affärsmodellerna.

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.