Text Spilloteket med en jordglob i o:et

Ett kreativt utbildningscenter för hållbar utveckling

Utbildning för omställning

I hjärtat av Jämtland finns utbildningscentret Spilloteket - en unik utbildningsaktör för hållbar utveckling.

De Globala målen, Agenda 2030 är utgångspunkten i de workshops, utbildningsmaterial och föreläsningar som spilliristorna erbjuder.

Delaktigheten och kreativiteten är central, hela tiden med syftet att skapa verkligt engagemang hos de människor som deltar.

Spillmaterial från Jämtländska industrier och en gedigen pedagogisk kompetens är centrala redskap för att skapa detta.

Tjänster vi erbjuder

Spilliristorna på Spilloteket skapar skräddarsydda utbildningar utifrån kundens behov och specifika målgrupp. 

Ett urval av utbildningar som erbjuds:
• Utbildningar för företag, myndigheter och organisationer utifrån de Globala målen och hur specifika mål kan implementeras och genomsyra verksamheten, skapa ny kunskap och engagemang
• Circula Workshop – en inspiration kring cirkulära affärsmöjligheter
• Kick-offs med hållbar klang
• Inspirationsföreläsningar för företag och konferenser
• Studiecirkelmaterial för Studieförbund
• Läromedel för grundskola och gymnasium
• Fortbildningar för lärare inom grundskola och gymnasium 

Ett industriföretag, en bank och tusen elever tillsammans för klimatet

Spilloteket möjliggör samverkan för klimatet. Vårt nationella utbildningsmaterial Spillosoferna - ett läromedel om de Globala målen ger barn och unga möjlighet att vara med i den omställning Sverige behöver göra. En utbildad befolkning är en nyckel för att vi ska nå klimatmålen. I Jämtland har Trangia och Länsförsäkringar förstått detta och genom samverkan med Spilloteket möjliggör de för tusen elever att använda läromedlet och avlastar därmed kommunernas läromedelsbudgetar. Denna samverkan skapar större likvärdighet för barnen.

Nu siktar vi på att finna nationella partners för att kunna nå alla elever i Sverige och ge dem samma möjligheter att få den utbildning kring hållbar utveckling de alla har rätt till.

Kontakta Spilloteket

Spilloteket

Linda Vestberg

Spillirista
Se alla våra medlemmar!

Spilloteket finns i

Jämtland

Alla regionala nätverk

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.