Text Spilloteket med en jordglob i o:et

Ett kreativt utbildningscenter för hållbar utveckling

Utbildning för omställning

I hjärtat av Jämtland finns utbildningscentret Spilloteket – en unik utbildningsaktör för hållbar utveckling.

De Globala målen, Agenda 2030 är utgångspunkten i de workshops, utbildningsmaterial och föreläsningar som spilliristorna erbjuder.

Delaktigheten och kreativiteten är central, hela tiden med syftet att skapa verkligt engagemang hos de människor som deltar.

Spillmaterial från Jämtländska industrier och en gedigen pedagogisk kompetens är centrala redskap för att skapa detta.

Tjänster vi erbjuder

Spilliristorna på Spilloteket skapar skräddarsydda utbildningar utifrån kundens behov och specifika målgrupp.

Ett urval av utbildningar som erbjuds:
• Utbildningar för företag, myndigheter och organisationer utifrån de Globala målen och hur specifika mål kan implementeras och genomsyra verksamheten, skapa ny kunskap och engagemang
• Circula Workshop – en inspiration kring cirkulära affärsmöjligheter
• Kick-offs med hållbar klang
• Inspirationsföreläsningar för företag och konferenser
• Studiecirkelmaterial för Studieförbund
• Läromedel för grundskola och gymnasium
• Fortbildningar för lärare inom grundskola och gymnasium

Ett industriföretag, en bank och tusen elever tillsammans för klimatet

Spilloteket möjliggör samverkan för klimatet. Vårt nationella utbildningsmaterial Spillosoferna – ett läromedel om de Globala målen ger barn och unga möjlighet att vara med i den omställning Sverige behöver göra. En utbildad befolkning är en nyckel för att vi ska nå klimatmålen. I Jämtland har Trangia och Länsförsäkringar förstått detta och genom samverkan med Spilloteket möjliggör de för tusen elever att använda läromedlet och avlastar därmed kommunernas läromedelsbudgetar. Denna samverkan skapar större likvärdighet för barnen.

Nu siktar vi på att finna nationella partners för att kunna nå alla elever i Sverige och ge dem samma möjligheter att få den utbildning kring hållbar utveckling de alla har rätt till.

Kontakta Spilloteket

Linda Vestberg Spilloteket

Linda Vestberg

Spillirista

Nyheter

29 september 2021

CirEko lanserar Circula på CirEko Akademi

Utbudet på CirEko Akademi har utökats med Circula workshop och spel. Sexton certifierade workshop- och...

Spilloteket finns i

Jämtland

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.