Erbjuder Sveriges vård och omsorgsgivare hållbar tvätt och textilservice

Textilia erbjuder Sveriges vård och omsorgsgivare hållbar tvätt och textilservice.

Textilias verksamhet grundas i en cirkulär tjänst. Textilia erbjuder tvätt och textilservice, vilket innebär att de varje dag hyr ut, tvättar och levererar över 100 ton textilier till Sveriges kommuner och regioner.

Med devisen ”Den bästa textilen är den som används mest” hyr Textilia ut och tvättar arbetskläder och andra verksamhetstextilier som en tjänst. Samma textilier cirkulerar mellan tvätteriet och användaren/kunden så länge textilen håller. Textilier som går sönder lagas eller kommer till användning i andra ändamål.

Svanenmärkt tvätteri

Textilia var bland de första i Sverige att Svanen-märka sina tvätterier. Som landets största textilservicepartner till vård och omsorg var det en självklarhet att satsa på en så hållbar verksamhet som möjligt, där man ser till textiliernas hela livscykel och tvättprocess. Idag är Textilias fem stora tvätterier certifierade enligt Svanens senaste kriteriegeneration 4.

Textilia upcy

Textilia upcy erbjuder kunder på den svenska marknaden möjlighet att i industriell skala kunna beställa och ta in upcyklade textilier i verksamheten. De upcyklade textilerna kan tas in som komplement till befintlig stock, ersättningsartiklar eller som helt nya artiklar.

Konceptet bygger på att kasserade textilier från våra kunder i Sverige, designas om till nya produkter som tas i cirkulation och bruk igen. Detta innebär att varje textil är en ren vinst för miljön, och bär även på en unik historia från sitt förflutna. 2 000 blusar kan vara skapade av randiga påslakan från en region och 50 kock-rockar av dukar kan ha sitt ursprung från en 5-stjärnig restaurang. I stället för att bränna eller kasta textilierna sparas miljön när Textilia upcy omvandlar materialen till nya produkter.

Kontakta Textilia

Jonas Olaison_MKC_2 - kopia

Jonas Olaison

Hållbarhetschef
Se alla våra medlemmar!

Textilia finns i

Blekinge

Norrbotten

Örebro län

Skåne

Stockholms län

Västernorrland

Västra Götaland

Textilia på Cirkulära Sverige

Här kan du läsa om våra cirkulära lösningar och lära dig mer om de cirkulära affärsmodellerna.

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.