Medlemskap

Välkommen att bli en del av CirEko-nätverket.

CirEko är en intresse- och medlemsorganisation som verkar för att den cirkulära marknaden ska växa och vara lönsam så vi kan nå målet ”Blomstrande affärer och samhällen inom planetens gränser”.

Så mycket som upp till 70% av de globala klimatutsläppen
kan hejdas om vi anammar den cirkulära ekonomin. 

CirEko är en generös non-profitorganisation som på olika sätt hjälper medlemmar att bli en bättre del av den cirkulära ekonomin och marknaden. Och då menar vi alla marknader: B2B, B2G, B2C och C2C.

I medlemskapet ingår det utan extra kostnad bland annat support med er cirkulära utvecklingsplan, och kostnadsfri introduktionsutbildning för alla anställda samt flera exponeringsmöjligheter

Läs i vår nedladdningsbara pdf vad som ingår i  MEDLEMSPAKETET 

Vi har låga medlemsavgifter. Istället ska vi bli många, för det behöver vi bli.

Läs mer om medlemsavgifter längre ner.

Vi önskar långa relationer med våra medlemmar. Ju mer vi lär känna varandra desto mer planet- och klimatnytta kan vi göra tillsammans – samtidigt som vi gör affärer, såväl privata och offentliga.

Våra ledord är •Kunskap •Inspiration •Utveckling och •Positionering
som du som medlem får del av genom våra olika plattformar:
CirEko®, CirEko Akademi®, Cirkulära Sverige® och Cirkulära Affärer®.

Vi välkomnar alla juridiska organisationer från alla branscher och sektorer för i en cirkulär ekonomi behöver vi samarbete över alla gränser. 

Medlemskapet omfattar alla era anställda. Bland annat kan de utbilda sig kostnadsfritt i vad cirkulär ekonomi är genom vår introduktionsutbildning.

Som privatperson kan du bli medlem utifrån ett professionellt perspektiv.

Välkommen med genom registrering nedan!

Cirkulär kunskap

Vi förmedlar kunskap och nyheter om den cirkulära ekonomin och hur det kan generera affärs- och samhällsnytta. Bra för er och marknaden.

Cirkulär inspiration

Vi inspirerar till en cirkulär ekonomi genom att ge möjlighet att se och uppleva den i praktiken och att  vi lyfter fram goda exempel där ni kan vara ett av dem. 

Cirkulär utveckling

Vi underlättar övergången till en cirkulär ekonomi genom olika utvecklingsinsatser, påverkansarbete och förmedlar kontakter. Det hjälper er utveckla cirkulära arbetssätt och marknader.

Cirkulär positionering

Vi uppmärksammar omvärlden på de insatser ni gör som bidrar till den cirkulära ekonomin. Det hjälper er att positionera er inom området och marknaden samt stärker ert varumärke.

Medlemsavgifter

Företag och organisationer/år
1 000 kr – soloföretag / ideell organisation
1 500 kr – 2 till 9 anställda
5 000 kr – 10 till 49 anställda
10 000 kr – 50 till 99 anställda
15 000 kr – anställda 100+

Kommuner/år 
Invånare x 0,20 kr – minst 5 000 kr och max 30 000 kr,
avrundat till närmaste 500 kr.

Personligt professionellt/år
För dig som inte har möjlighet att vara en del i nätverket
genom en arbetsgivares medlemskap. 50 kr/månad inkl moms. Utgår från kalenderår så vid bokning  betalar du för antal månader på kvarvarande år. Ingen uppsägningstid.

Villkor för juridiska personer: 
Ett medlemsår börjar från den månad som
medlemskapet bokas. Det är ett löpande medlemskap.
Vid ev. uppsägning ska det göras senast 6 månader innan
det nya medlemsåret börjar. 

Medlemsavgiften är en serviceavgift och är därmed 100% avdragsgill.
Alla priser exkl moms om inte annat anges. 

Bli medlem!

Tack för att ni väljer att bli medlem i CirEko! Vi tillämpar enkla villkor:
Ert medlemsår löper från det kvartal som ni blir medlem. För att säkra en stabil verksamhet som non-profit tillämpar vi 6 månaders uppsägning innan det nya medlemsåret börjar.

Namn
Antal anställda
Organisationsnummer
Antal invånare
Organisationsnummer
Personnummer
Faktureringsadress
Gatuadress
Postnummer
Postort
Fakturareferens
Epost för faktura
Särskilda fakturarutiner ni vill meddela
Kontaktperson för medlemskapet
För- och efternamn
Epost
Mobil
Meddelande
Du som skickar in
Namn
Epost

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.