Thomas Nylund årets stadsbyggare 2022

21 juni 2022

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har utsett Thomas Nylund, Effen konsult, till Årets Stadsbyggare 2022.

”Det är väldigt smickrande, jag är oerhört hedrad. Ett fint erkännande efter lång och trogen tjänst inom samhällsbyggnadsområdet”, säger Thomas Nylund, senior strateg och rådgivare. Thomas är med sitt företag Effen konsult medlem i CirEko samt ledamot i styrelsen.

Föreningen Sveriges Stadsbyggares motiveringen lyder:

Thomas Nylund har under många år på olika sätt verkat aktivt och engagerat för att lyfta fram stadsbyggandets och kommunalteknikens viktiga roll inom samhällsbyggandet. Han har varit verksam i frågor kring kompetensutveckling, internationalisering och samverkan mellan kommunala företag och andra aktörer, akademin och näringslivet.

Han verkar nu som ordförande för en företagsforskarskola för hållbar stadsutveckling ”Future Proof Cities” som är en samverkan mellan tre lärosäten (Högskolan i Gävle, Högskolan i Dalarna och Mälardalens Universitet) med tolv doktorander huvudsakligen knutna till kommunala företag som verkar inom det kommunaltekniska området. Detta är en unik satsning där professionell och akademisk kunskap samlas för att, i samverkan med kommunaltekniska företag, näringslivet och samhällsplaneringen, direkt implementera lösningar för att utveckla våra städer till klimatsmarta, levande, hälsosamma och trygga platser.

Nylund är teknologie hedersdoktor vid Högskolan i Gävle och vice ordförande i Högskolestyrelsen. Han har också varit initiativtagare till ett utbildningsprogram inom det kommunaltekniska området vid Högskolan i Gävle. En utbildning för miljöstrateger och VA-ingenjörer.

För hans insats och engagemang för utbildnings. och utvecklingsfrågor inom stadsbyggnadsområdet har styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsbyggare därför utsett Thomas Nylund till Årets Stadsbyggare 2022.

Utmärkelsen att delas ut i Umeå vid Sveriges Stadsbyggares årliga årskongress den 13-14 september.

Läs mer om

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.