Debattartikel ger tips inför valet

14 januari 2022

I en gemensam debattartikel, som togs in av Aktuell Hållbarhet, uppmanar Cradlenet och CirEko politiker att presentera konkreta åtgärder för en klimatomställning:

Låt oss slippa fler nyårslöften om klimatet

Klimatpolitiken är som nyårslöften: rik på visioner men tunn på genomförande. I detta valår vill vi slippa höra fler löften och se förslag på konkreta åtgärder. Förutsättningarna finns. Vår kartläggning visar att partierna är eniga om mycket.

I dessa tider av nyårslöften är det lätt att dra paralleller till klimatpolitiken. Att lova är lätt, såsom att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland eller klimatneutralt till 2045.

Problemet med nyårslöften är dock inte visionerna, utan genomförandet. Att det även gäller klimatpolitiken blev smärtsamt tydligt när vår nya miljö- och klimatminister i en intervju i DN meddelade att hon befarar att målen inte kommer att nås. Detta är märkligt eftersom politikerna redan sitter på stora delar av lösningen – att ett hållbart och klimatneutralt samhälle nås genom den resurseffektiva cirkulära ekonomin.

Detta gäller i synnerhet Sverige som har en hög konsumtion. Vi ser oss gärna som ett förebildsland, men i Sustainable Development Index, som mäter mänsklig utveckling i relation till konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp och resursförbrukning, hamnar vi på plats 146 av 165 av världens länder.

Att partierna vet detta framgick i Cradlenets och CirEkos kartläggning där alla uppgav att de prioriterar cirkulär ekonomi. Deras visioner för det cirkulära samhället fick också högt betyg. Samtidigt stod det klart att styrmedelsförslagen inte är i linje med visionerna.

Det håller inte längre. Nu när vi går in i ett valår måste partierna visa handlingskraft. Nedan finns fyra förslag på hur detta borde ske. Nu återstår bara frågan vilket parti som vågar skippa de svaga nyårslöftena och genomföra sin egen vision.

1. Kommunicera visionerna
Vår kartläggning visar att visionerna både finns och är bra, men väljarna får sällan höra om helhetsbilden utan serveras bara enstaka lösningar på enskilda problem.

2. Sätt mål om minskad resursförbrukning
Vi kan inte nå klimatmålen om vi inte förändrar konsumtionen. Nyckeln till det är att frikoppla resursförbrukning från välstånd, och då behövs tydliga mål och planer som leder oss dit.

3. Främja omställningen för små och medelstora företag
Trots att 99,9 procent av alla företag i Sverige är små eller medelstora glöms de ofta bort när styrmedel ska utformas. Det är olyckligt, för det är många gånger de som driver omställningen. I en rapport från Delegationen för Cirkulär ekonomi som Cradlenet och CirEko varit med och tagit fram listas 32 förslag på åtgärder som kan släppa fram kraften hos dessa företag.

4. Slopa signalpolitiken
Plastpåseskatt och pant på mobiler i all ära, men som lösningar på klimatutmaningen duger de bara till två saker: att skapa förändringar på marginalen och reta väljare lagom lite. Cirkulär ekonomi handlar om vilket ekonomiskt system vi ska ha och behöver därmed genomsyra hela politiken.

Politik är det möjligas konst, och ovanstående är mer än möjligt. Visionerna finns. Dessutom visade vår kartläggning att partierna är eniga om mycket som rör cirkulär ekonomi, såsom ökat producentansvar, tydliga kriterier för när avfall upphör att vara avfall samt bättre möjligheter till återbruk och reparationer. Allt som behöver hända nu är att partierna genomför sin egen politik. 

Elin Bergman, operativt ansvarig och vice ordförande Cradlenet
Ann-Sofie Granzell, Operativ ordförande CirEko

Fakta om kartläggningen
Kartläggningen av partiernas cirkulära ambitioner genomfördes av Cradlenet och CirEko. Samtliga riksdagspartier bjöds in att svara på en enkät. Alla utom Sverigedemokraterna svarade.

Läs mer om

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.