En ny app ska göra det enklare med resor till fjällen

Lofsdalen
09 februari 2022

Destinationsbolagen i Vemdalen, Lofsdalen och Funäsfjällen tar ett gemensamt steg och samverkar i ett nationellt projekt för delade transportlösningar som är både resurs- och klimateffektiva. Genom en ny app ska det bli mycket enklare att resa till fjällen.

Appstyrd samåkningstjänst i mobilen

Genom appen Freelway är det möjligt att koppla ihop och göra övriga aktörers avgångar synliga automatiskt på ett och samma ställe. Som till exempel Länstrafiken, Inlandsbanan, Härjedalingen, skidbussar, hyrbil och taxitjänster.

Det finns också en samåkningstjänst för bofasta och säsongspersonal. Freelway-appen ska underlätta resande till och från destinationerna för gäster, men också underlätta för fastboende och säsonganställda att kunna samåka.

Vi i fjälldestinationerna är i stort behov av fler kollektiva transportlösningar. Både för våra gäster och för oss som bor och lever här. Med detta projekt ser vi stora möjligheter till att utveckla både samåkningstjänster. Samt öka möjlighet till kollektivt resande inte minst för våra gäster. Detta går hand i hand med och är ett viktigt steg framåt i vårt arbete för en långsiktigt hållbar fjälldestination.” Berättar Anna Hansson, VD för Destination Vemdalen.

Måste utöka det kollektiva resandet i fjällen

Även Lofsdalsfjällen Turistnäring Ekonomiska Förenings VD Helena Fjellgren håller med om att vi måste utöka det kollektiva resandet i fjällen:

Vi är glada att vi kan gå samman med så många olika aktörer för att underlätta för våra gäster och bofasta när det kommer till persontransporter. Med samåkningstjänsten och bokningsbara åkturer genom Freelway-appen hoppas vi kunna underlätta för våra gäster, stugägare och bofasta.” Berättar Helena.

Genom att ladda ner appen Freelway och välja destination får resenärer en tydlig överblick av de rutter som trafikerar till och från någon av orterna.

Ladda ned appen i Appstore här https://apps.apple.com/se/app/freelway/id1065877380

Ladda ned appen i Google Play här https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freelway.freelway

Om projektet

Lanseringen är en del av det nationella hållbarhetsprojektet ”Delad mobilitet för landsbygden – hur mobiliserar vi för levande samhällen i hela Sverige?”.

Projektet drivs i samarbete mellan Härjedalen, Bergs och Östersunds kommuner, Destination Inlandsbanan, Destination Vemdalen, Funäsfjällen, Lofsdalen, Fjällhubben, Region Jämtland Härjedalen, Freelway, KTH, Adaptive Media och Sustainable Innovation.

Projektet beräknas pågå till och med september 2023 och delfinansieras av Vinnova.

  • Text: Destination Vemdalen AB
  • Foto: Destination Vemdalen AB

Läs mer om

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.