Finns det behov av utbildade återbruksstrateger?

20 maj 2021

Det är frågan i vår marknadsundersökning utifrån planen att ansöka om en yrkeshögskoleutbildning av återbruksstrateger. 

Det viktigaste steget i start av en Yh-utbildning är att få behovet av tänkt utbildning bekräftat och vi har därför tagit fram ett antal frågor utifrån det och som bara tar några minuter att besvara. Vi frågar också om ni vill bidra/engagera er och på vilket sätt.

Välkommen att delta i undersökningen via länken här.

Tack för att du svarar på enkäten och hjälper oss att ta fram relevanta utbildningar av hög kvalité!

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.