Godsinlösen Nordic AB (GIAB) utnämns till årets samhällsaktör 2021

GIAB årets samhällsaktör
24 november 2021

CirEko medlemmen Godsinlösen Nordic AB (”GIAB”) tog igår emot utmärkelsen årets samhällsaktör inom kategorin hållbarhet av Gullers Grupp och Dagens industri.

Gullers Grupp har tillsammans med Dagens industri idag delat ut priset ”Årets samhällsaktör” inom kategorierna hållbarhet, ledarskap och innovation. GIAB utsågs tidigare i år till finalist tillsammans med Tranzero Initiative och Hagainitiativet inom kategorin hållbarhet. Jurygruppen för hållbarhet bestod av Gullers Grupps hållbarhetsexpert Gunnar Granberg och ledamöterna Mikael Salo hållbarhetsexpert Di Gruppen, Karin Stenmar hållbarhetschef Folksamgruppen, och Rahel Belatchew vd och chefsarkitekt Belatchew Arkitekter.

De övergripande urvalskriterierna för finalisterna var följande:

·         Skapar samhällsaktören förutsättningar för ett cirkulärt samhälle 
 
·         Öppnar samhällsaktören upp för samverkan över konventionella sektorsgränser för hållbar utveckling.
 
·         Tar samhällsaktören sig an stora hållbarhetsområden, finner lösningar och ger riktning för fortsatt utveckling.
 
Juryns lydelse gällande GIAB löd:
 
”För att de genom sin cirkulära helhetslösning för returer och reklamationer inom e-handeln ger näringslivet förutsättningar att jobba mer klimateffektivt. Giabs lösningar inkluderar också den sociala dimensionen av hållbarhet på ett föredömligt sätt.”

Stort grattis säger från CirEko!

Om Godsinlösen Nordic AB (GIAB)


GIAB erbjuder helhetslösningar för att hantera returer och reklamationer åt e-handlare, producenter och distributörer på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt, såväl som en komplett cirkulär skaderegleringsprocess till försäkringsbranschen. GIAB strävar efter att vara en avgörande aktör i omställningen mot en cirkulär ekonomi och erbjuder skräddarsydda lösningar inom allt från logistik, rekonditionering och försäljning – till hållbarhetsrådgivning och rapportering för kunder. Godsinlösen Nordic AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (GIAB).

Läs mer om

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.