Idag presenterar vi Wärdshuset Dickens

03 mars 2022

Wärdshuset Dickens’ i Fagersta är ett mindre familjeägt hotell med tillhörande restaurang i Fagersta.
Vi inser att vägen till en hållbar framtid ligger i våra dagliga val och vårt dagliga arbete och därför arbetar vi för en hållbar besöksnäring. Vi deltar även i regionens arbete för en hållbar besöksnäring Swedish Welcome.


Vi hjälper våra gäster att göra hållbara val:
Vi källsorterar och strävar efter att minska vårt avfall och matsvinn.
Vi använder förnybara och hållbara energikällor och begränsa vår energiförbrukning. Vi hushåller med vårt vatten såväl varmt som kallt.
Vi arbetar i möjligaste mån med miljöanpassade, ekologiska och Fairtrade produkter.
Som arbetsgivare tar vi ett socialt ansvar och följer branschens kollektivavtal. Vi är med i branschens arbetsgivareorganisation Visita. Vi arbetar för mångfald och har personal i olika åldrar, kön och nationaliteter samt med funktionsnedsättningar och vi är engagerade i samhället utifrån våra hjärtefrågor.
Vi visar omsorg om vår närmiljö och värnar om lokalodlade produkter som bidrar till en levande landsbygd och lokala arbetstillfällen. Vi stödjer föreningen Smaka på Västmanland som verkar för att stärka lokal mat i Västmanland.

Vi gick med i CirEko eftersom vi anser att CirEkos arbete med att hjälpa och inspirera företag att bli mer cirkulära är enormt viktigt. Det är nästa steg i hållbarhetsprocessen, att arbeta för ett cirkulärt användande av våra resurser och på så sätt minska utarmningen av jordens resurser.
I och för sig är själva vår affärsidé cirkulär då vi säljer samma produkt till olika köpare flera gånger så det är till slut en väldigt stor mängd människor som delat på samma resurs.
Men vi tänker också cirkulärt när det gäller vår hantering av material och maskiner.
Vi servar, sköter om och fixar med våra anläggningstillgångar och erhåller på så sätt en längre livslängd och ett bättre skick på dem. Vi försöker alltid reparera istället för att köpa nytt, säger Dennis Slipare, köksmästare på Wärdshuset.

Läs mer om Wärdshuset Dickens härLäs mer om

Läs mer om

Här är det tomt än så länge!

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.