Materialhjulet

Ett verktyg för att utveckla materialplaner och identifiera koldioxidsnåla affärslösningar.

Materialhjulet hjälper er identifiera lösningar som uppfyller mer behov med mindre materiella resurser och skapar därmed koldioxidsnåla och framtidssäkra affärer.

En halvdagsutbildning med skaparen av materialhjulet.

Om materialhjulet

Du lär dig möjligheterna med en hållbar materialanvändning och att använda materialhjulet som en accelerator för omställning. Det är ett verktyg som sätter materialets användning och funktion i fokus.

Användning

Det används för att accelerera innovation och omställning till konkurrenskraftiga lösningar genom att:
+ prioriteri långlivade och högvärdiga materialflöden,
+ Identifiera innovationer som möjliggör att materialens inneboende funktion och egenskap används över lång tid,
+ öppna upp för innovationer och kreativa tankar eftersom modellen inte bygger på en hierarkisk relationer mellan olika användningsområden och lösningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som:
+ ansvarar för att utveckla företagets affär och erbjudande
+ är affärsrådgivare
+ vill bredda din kunskap inom hållbar materialanvändning och ta del av potentialen med resurssmarta erbjudande

Utbildningsansvarig

Ann-Sofie Granzell

CirEko

Utbildare

Evalena Blomqvist

Evalena Blomqvist

Huvudutbildare
Senior expert cirkulär ekonomi och hållbar materialanvändning

Utbildningens innehåll:

Om materialanvändning globalt och nationellt, såväl historiskt, nutid och med framtidsscenario.
Effekter av dagens materialanvändning och möjligheten med resurssmarta lösningar.
Möjligheter med att uppnå koldioxidsnål och konkurrenskraftig utveckling genom omställning till resurssmarta lösningar presenteras.
Detaljerad genomgång av materialhjulets funktion och arbetsmetod.
Workshop för att träna på att använda och tillämpa materialhjulet.
Workshopsresultat med presentation och diskussion.

Beställ utbildningen

Utbildningen kan även arrangeras som beställd utbildning.

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.