Text Hållbar Utveckling Skåne

Vi stärker Skånes sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet

Ett hållbart Skåne

Vi arbetar för ett Skåne som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Det gör vi genom att driva projekt, anordna workshops, sprida kunskap och genom att utgöra en plattform för samverkan och nätverk. Våra samarbetspartners finns inom näringslivet, den offentliga sektorn, akademin och föreningsvärlden.

Vi är en plattform för kunskap, samverkan och nätverkande i hållbarhetsfrågor och vi skapar plats för samtal, lärande och möten som leder till steg på vägen mot ett hållbart Skåne för våra medlemmar och för andra intresserade.

Hållbar Utveckling Skåne finns i

Skåne

Alla regionala nätverk

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.