Nytt stöd för hänsyn till biologiska värden vid byggplanering

Ekoplankompassen
28 oktober 2022

Ekoplankompassen är ett nytt webbstöd som innehåller forskares och kommuners kunskap och erfarenheter. Webbstödet ger information och inspiration för att stärka ekosystemtjänster och biologisk mångfald i kommuner när det byggs om eller byggs nytt.

Ekoplankompassen (https://ekoplankompassen.se/) riktar sig till kommuner som använder eller vill börja använda verktyget ekologisk kompensation i fysisk planering, men även till byggherrar och andra inom den privata sektorn, och till allmänheten. Ekoplankompassen har tagits fram av Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Högskolan Kristianstad.

Förlusterna av biologisk mångfald är i dag omfattande och hotar att slå ut de ekosystemtjänster som våra samhällen är så beroende av. När mark exploateras måste man därför i första hand undvika att påverka naturvärden negativt. Går inte det att undvika ska påverkan minimeras och, som sista utväg, kompenseras. Problemet är att det i dagsläget inte finns lagar som ger de skarpa verktyg gällande ekologisk kompensation i fysisk planering som kommuner behöver för att kunna implementera det.

”För att säkerställa användarvänligheten har vi haft en referensgrupp med elva kommuner.”

– Det finns ett stort intresse från kommunerna att få veta mer om vad ekologisk kompensation innebär och hur man tillämpar det i fysisk planering. Det är också viktigt att forskningen inom detta område når ut till kommunerna på ett lättillgängligt sätt. Ekoplankompassen samlar erfarenheter både från forskningen och från de kommuner som tillämpar kompensation på en och samma webbplats. Vi tror att detta är ett bra sätt att ge inspiration till fler kommuner att införa kompensation i sina planeringsprocesser, säger Ingemar Jönsson, professor i teoretisk och evolutionär ekologi på Högskolan Kristianstad.

Hållbar Utveckling Skåne står som värd för sidan och har i nära samarbete med Högskolan Kristianstad och forskningsprojektet Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp) samlat in och skapat innehåll till sidan under 2022. Finansieringen har kommit från Region Skånes Miljövårdsfond.

– Sidan innehåller filmade intervjuer från kommuner som jobbar med ekologisk kompensation redan i dag, de delar också med sig av dokument och checklistor och allt binds ihop av kunskap från det forskningsprojekt som Ingemar Jönsson lett sedan tidigare. För att säkerställa användarvänligheten har vi haft en referensgrupp med elva kommuner och för att vi inte bara ska upprepa vad Boverket och Naturvårdsverket redan säger på sina sidor, så har även dessa varit med och tyckt till, säger Marja Boström, projektledare på Hållbar Utveckling Skåne.

Kontakt

Marja Boström
Projektledare, Hållbar Utveckling Skåne
marja.bostrom@hutskane.se
0707-67 11 03

Ingemar Jönsson
Professor i teoretisk och evolutionär ekologi, Högskolan Kristianstad
ingemar.jonsson@hkr.se
044-250 34 29

Läs mer om

Bokningsvillkor

Beställd utbildning/aktivitet

ANMÄLAN/BOKNING

Bokningen är bindande om utbildningen är bokad genom en kampanj och/eller blivit fakturerad, oavsett om datum är bestämd eller ej. Bestämt datum för genomförandet är möjligt att omboka/flytta, vilket sker i samråd med CirEko, och i samråd med eventuella underleverantörer/partners. 

Kostnader för ombokningar: Se punkt för av- och ombokning – beställd utbildning/aktivitet.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

Ombokning Beställd utbildning/aktivitet

Bokningen är bindande. Det är möjligt för beställaren att flytta datum för genomförande av bokad/beställd utbildning/aktivitet och nytt datum bokas i samråd med CirEko. Genomförandet ska ske inom ett år från ursprungligt planerat datum.

Vid datumändring tar CirEko ut en ombokningsavgift. Om det är underleverantörer involverade i utbildningen/aktiviteten kan det tillkomma kostnader beroende på hur deras ombokningsvillkor ser ut. Beloppsstorlek framgår av orderbekräftelsen.

Om inte ombokningsavgiften skulle framgå av orderbekräftelsen gäller följande:

Ombokning fyra veckor före utbildning/aktivitet debiteras 15% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning tre veckor före utbildning/aktivitet debiteras 30% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning två veckor före utbildning/aktivitet debiteras 50% av bekräftad/betald kostnad.

Ombokning en vecka före utbildning/aktivitet debiteras 70% av bekräftad/betald kostnad.

Bokningsvillkor

Öppna utbildningar/aktiviteter

ANMÄLAN/BOKNING

Anmälan till aktivitet eller utbildning sker via CirEkos webbformulär. Deltagare bereds plats i den ordning anmälan inkommer. En bokningsbekräftelse skickas till beställaren.

 

MEDLEMSRABATT

Ett medlemskap i CirEko innebär i princip alltid att det ges en rabatt på de aktiviteter och utbildningar som vi tar betalt för.

Tillgodogör er medlemsrabatt i efterhand

Organisation som anmäler sig till en aktivitet eller utbildning och ej är medlem vid anmälan har möjlighet att tillgodogöra sig medlemsrabatt om medlemsregistrering görs inom en vecka efter aktivitets-/utbildningsstart. Rabattbeloppet återbetalas efter inbetalad medlemsavgift.

Registrera medlemskap på https://cireko.se/medlemskap/

 

BETALNING

Alla priser är exklusive moms. Fakturan mejlas i första hand. Betalning 30 dagar netto som regel.

Antal betalningsdagar kan komma att bli kortare med utgångspunkt från att utbildning /aktivitet bör vara betald innan genomförande-/startdatum.

Andra villkor kan accepteras efter överenskommelse med CirEko.

 

AV- OCH OMBOKNING

Bokningen är knuten till det specifika tillfället.

 Av- och ombokning öppna utbildningar/aktiviteter

Det är alltid möjligt att överlåta bokad plats till någon annan person inom den egna organisationen. Det meddelas skriftligt till CirEko på kontakt@cireko.se.

Ombokning till annat tillfälle utan kostnad är möjlig mot uppvisande av sjukintyg.

Avbokning accepteras utan kostnad fram till fyra veckor före utbildning-/aktivitetsdagen.

Avbokning fram till tre veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 20% av kostnaden.

Avbokning fram till två veckor före utbildnings-/aktivitetsdagen debiteras 40% av kostnaden.

Avbokning fram till en vecka före utbildnings-/ aktivitetsdagen debiteras 60% av kostnaden.

 

INSTÄLLD ELLER FRAMFLYTTAD UTBILDNING/AKTIVITET

Det kan uppstå en situation där vi behöver besluta att skjuta upp eller ställa in en aktivitet/utbildning, och vi förbehåller oss rätten att göra det. Det kan exempelvis bero på för få anmälda, sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Eventuella inbetalda avgifter till CirEko kommer återbetalas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.