CirEko Akademi

CirEko har en egen utbildningsakademi där vi tar fram och erbjuder  olika slags utbildningar på olika nivåer och i olika former – alltid med en koppling till den cirkulära ekonomin. Utbildningarna genomförs i samarbete med våra medlemmar. 

6 maj 2021

Utbildning Cirkulär BMC

3 maj 2021

Introduktion till cirkulär ekonomi